کارمزد خدمات بانکی

10 بهمن 1402
۰ دیدگاه
زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه

عناوین این مقاله

کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، مبلغی است که بانک ها و سایر موسسات مالی، در ازای خدماتی که ارائه می دهند، دریافت می دارند. جدول نرخ جدید کارمزد تراکنش های خدمات بانکی، حداکثر مبلغ این کارمزد، برای خدمات حضوری، از جمله افتتاح حساب و صدور دسته چک را ارائه داده و کارمزد خدمات بانکی الکترونیک، شامل مواردی همچون هزینه کارت به کارت، اعلام مانده کارت و اعلام ۱۰ گردش آخر می باشد.

بسیاری از افراد، هنگام استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، متوجه کسر مبلغی تحت عنوان کارمزد شده اند. این کارمزد، مبلغی است که بانک ها و سایر موسسات مالی، در ازای خدماتی که ارائه می دهند، تحت عنوان کارمزد بانکی، دریافت می دارند. 

از آنجا که یکی از وظایف بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ ها می باشد، نرخ جدید این مبلغ، طی بخشنامه ای، توسط بانک مرکزی ایران، اعلام می گردد و گاها با توجه به افزایش تورم، این نرخ افزایش می یابد.

در همین راستا، در این مقاله، قصد داریم، به این سوال که کارمزد خدمات بانکی چیست، پاسخ داده و در ادامه، جدول نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲​ و کارمزد عملیات الکترونیک بانکی را ارائه دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، در ادامه مقاله، با ما، همراه باشید.

کارمزد خدمات بانکی چیست

در پاسخ به این سوال که کارمزد خدمات بانکی چیست، باید گفت، بانک ها و سایر موسسات مالی، در ازای ارائه خدماتی که ارائه می دهند، مبلغی را تحت عنوان کارمزد بانکی، نظیر کارمزد وصول چک، دریافت می دارند. بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، موظف به تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ ها و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.

انواع سپرده های بانکی، شامل سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری است و در پاسخ به این سوال که انواع سپرده های قرض الحسنه چیست، باید بدانیم، انواع سپرده های قرض الحسنه، به ترتیب، سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز، می باشد. همچنین، سپرده های سرمایه گذاری، به صورت مدت دار، در دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت، وجود دارند. سود سپرده های بانکی نیز، با توجه به نوع سپرده، با یکدیگر متفاوت می باشند.

بدین منظور، بانک مرکزی میزان کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، من جمله کارمزد کارت به کارت  و کارمزد چک بین بانکی را تعیین نموده و جدول نرخ جدید عملیات الکترونیک و غیر الکترونیک بانکی را ارائه می دهد. این میزان تا سال نود و نه، به مدت ده سال، ثابت بوده و در نهایت در سال نود و نه با اصرار بانک های کشور، مبنی بر افزایش نرخ این کارمزد، بانک مرکزی، اقدام به افزایش آن نمود و از سال نود و نه تا کنون، این نرخ ثابت مانده است.

بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، انواع و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از گذشت سه سال از آخرین تغییرات، ابلاغ نمود. علت این تغییراتی نیز تورم و تغییر و افزایش قیمت ها می باشد. بر این اساس بانک ها و موسسات اعتباری می توانند برای مشتریان خود نهایتا تا ۳۰%، برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد تا ۱۰۰% و برای شرکت های دانش بنیان تا ۴۰% مبالغ درج شده در جدول ابلاغی را به آنها تخفیف دهند.

بهتر است بخوانید:  کارمزد انتقال وجه پایا، ساتنا، پل، شبا ، کارت به کارت

جدول نرخ کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲

در قسمت قبل، به این سوال که کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲ چیست، پاسخ داده شد. اما سوالی که در این بخش، مطرح می شود، آن است که بانک ها برای هر یک از خدماتی که ارائه می دهند، چه میزان کارمزد، دریافت می دارند. در پاسخ به این سوال، جدول کارمزد ۱۴۰۲ برخی از خدمات بانکی در بخش زیر، ارائه شده است و برای مشاهده کامل کارمزد ها، می توانید، جدول نرخ کارمزد خدمات بانکی و نرخ جدید عملیات الکترونیک و غیر الکترونیک بانکی را از بخش دانلود، دریافت نمایید.

برداشت غیر مجاز پول از حساب می تواند، مشمول عنوان مجرمانه باشد و به همین خاطر، می توان از آن شکایت نمود. پیگیری برداشت غیر مجاز از حساب از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و طرح شکواییه و ضمیمه نمودن پرینت حساب، انجام می شود.
جدول نرخ جدید کارمزد عملیات الکترونیک و غیر الکترونیک حساب قرض الحسنه جاری، بر اساس سنوات گذشته، به شرح زیر می باشد:
نرخ کارمزد حساب قرض الحسنه جاری 
 حساب قرض الحسنه جاری  حداکثر مبلغ کارمزد 
تقاضای عدم پرداخت چکهر برگ چک ۱۴۴,۰۰۰ ريال
صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۴۴,۰۰۰ ريال
رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۴۴,۰۰۰ ريال
 صدور چک آمنیبوس ۶۵,۰۰۰ ريال
انتقال حساب جاری به شعبه ديگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری۴۳۲,۰۰۰ ريال + هزينه پست در صورت وجود
اخذ هرگونه اطالعات الزم جهت افتتاح حساب جاری با دسته چکحداقل ۶۰،۰۰۰ ريال + هزينه استعالم )هزينه استعالم شامل استعالم از سامانه شاهکار، اخذ تأيیديه و … ميباشد(
چکهای واگذاری عهده ساير بانکها )از ذينفع چک(هر فقره ۱۴,۴۰۰ ريال
انتقال وجه از ساير حسابها بابت تأمین وجه چک حساباز هر حساب ۷۲,۰۰۰ ريال
صدور دسته چک۶۰,۰۰۰ ريال + مبلغ پرداختي به چاپخانه دولتي )بهای تمام شده(+ هزينه تمبر مالیاتي
صدور المثني گواهینامه عدم پرداخت صادر شده قبلي به درخواست مشتری ۲۲,۰۰۰ريال
 ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده۱۱,۰۰۰ ريال
اخذ صورت اطالعات چکهای برگشتي به درخواست مشتری ۲۶,۴۰۰ ريال
افتتاح حساب جاری موقت )در شرف تأسیس۶۰,۰۰۰ ريال
تحويل دسته چک در شعبه غیر از دارنده حساب جاری۲۴,۰۰۰ ريال
نگهداری اماني چکهای با سررسید بیش از ۳۰ روز به استثنای چکهای تسهیلاتيبابت هر برگ چک ۶,۰۰۰ ريال
صدور چک موردی جاری اشخاص۷۰,۰۰۰ ريال
چک بین بانکی، یک نوع چک رمز دار است که به درخواست مشتری، توسط بانک، صادر می شود. در پاسخ به این سوال که نحوه وصول چک بین بانکی چیست، باید بدانیم، نحوه وصول چک بین بانکی، به این صورت است که مشتری، به بانک مقصد، مراجعه و پس از تایید رمز چک، وجه آن به حساب معرفی شده، واریز می شود.
 

جدول کارمزد عملیات الکترونیک و غیر الکترونیک حساب های قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت، بر اساس سنوات قبل، به شرح زیر می باشد:

بهتر است بخوانید:  همه چیز در مورد: مالیات حقوق ۱۴۰۳
نرخ کارمزد حساب های قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت 
 افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ۶۰,۰۰۰ ريال
افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس اندازبدون کارمزد
صدور هر جلد دفترچه صرفاً جهت حسابهای کوتاه مدت۴۸,۰۰۰ ريال
انواع چک بانکی، چک های عادی، تایید شده، تضمین شده، رمزدار و مسافرتی می باشند.

جدول کارمزد سایر خدمات، بر اساس سنوات قبل به شرح زیر می باشد:

نرخ کارمزد سایر خدمات بانکی 
 سایر خدمات  حداکثر مبلغ کارمزد 
ارتباط هر حساب جديد با کارت (پس از صدور کارت)۲۱,۶۰۰ ريال
تغییر حساب اصلی کارت ۳۶,۰۰۰ ريال
فعال سازی حساب های راکد، مطالبه نشده و تعیین تکلیف نشده هر حساب هر حساب ۲۶,۴۰۰ ريال
انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت و کوتاه مدت ويژه به اشخاص ثالث (بابت هر بار انتقال)۷۲,۰۰۰ ريال
انسداد و رفع انسداد حساب به درخواست مشتری (همه حساب ها)۳۶,۰۰۰ ريال
تغییر شرايط برداشت / امضا (اشخاص حقیقی)۲۴,۰۰۰ ريال
تغییر شرايط برداشت / امضا (اشخاص حقوقی)۶۰,۰۰۰ ريال
برقراری ارتباط بین حساب ها با لحاظ کف و سقف مبلغ، بابت هر نوبت (به استثنای تامین وجه چک) بابت برقراری خدمت ۲۴,۰۰۰ ريال و به ازای هر بار تراکنش ۲,۴۰۰ ريال
ثبت دستور پرداخت مستمر (برای هر بار تعريف) برای اشخاص حقیقي: بدون کارمزد برای اشخاص حقوقي: ۵۰,۰۰۰ ريال
انتقال ساير سپرده ها (اعم از پس انداز، کوتاه مدت و بلند مدت) به شعب ديگر در هر شهر۱۱۰,۰۰۰ ريال + هزينه پست درصورت وجود
انسداد يا رفع انسداد حساب يا موجودی که از سوی مراجع ذی صلاح به هر طريق به بانک اعلام می گردد.بدون کارمزد
صدور رمز جديد، برای انواع کارت های بانکی (نقدی، اعتباری و هديه) در شعبه به در خواست مشتری۱۲,۰۰۰ريال
ضمانت نامه بانکی، سندی بوده که به درخواست مشتری، از سوی بانک، صادر شده و پرداخت وجه مندرج در آن را، در صورت استنکاف ضمانت خواه، از انجام تعهدش، تضمین می کند. غیر قابل انتقال بودن ضمانت نامه، از ویژگی های آن و اطلاعات هویتی ضمانت خواه و ذینفع، از جمله مندرجات آن، هستند. سپردن وثیقه نیز از شرایط صدور این ضمانت نامه می باشد.

برای دانلود جدول نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر کلیک نمایید.

  • حجم: ۲۶۳ KB

کارگزاری ها نیز برای ارائه خدمات واسطه گری، بین سرمایه گذار و بازار بورس، مستحق دریافت کارمزد می باشند. کارمزد معاملات بورس، مستقیما از حسابی که سرمایه گذار در نزد کارگزاری ها دارد، کسر می شود و سرمایه گذار می تواند، میزان هزینه خرید و فروش سهام در کارگزاری را کنترل کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله زیر را مطالعه نمایید.

کارمزد خدمات بانکی الکترونیک ۱۴۰۲

در پاسخ به سوال کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲ چیست، بیان نمودیم، کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، مبلغی است که بانک ها، در ازای ارائه خدمات بانکی، دریافت می دارند. از آنجا که برخی خدمات بانک ها نیز به صورت الکترونیک، ارائه می شوند، لازم است، مبلغ کارمزد این خدمات را نیز بررسی نماییم. در ادامه می توانید، جدول نرخ جدید عملیات الکترونیک بانکی را مشاهده نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کارمزد انتقال وجه پایا، ساتنا، پل و شبا، کلیک کنید.
نرخ کارمزد عملیات الکترونیک بانکی 
کارمزدمقدارهزینه
کارت به کارتتا یک میلیون تومان۷۲۰۰ ریال
به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، مبلغ ۲۸۰۰ ریال
کارت به کارتتا دو میلیون تومان۱۰۰۰۰ریال
کارت به کارتتا سه میلیون تومان۱۲۸۰۰ ریال
صدور کارت‌ های بانکی 
۷۲۰۰۰ ریال
(صدور کارت المثنی ۱۵هزار تومان)
 
اعلام مانده کارت ۱،۴۴۰ ریال
اعلام ۱۰ گردش آخر ۲،۶۵۰ ریال
انتقال وجه پایا (شخصی)  ۰/۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲،۴۰۰ ریال و سقف ۳۰،۰۰۰ ریال
انتقال وجه پایا (گروهی)بیش از ۱۰ واریز۱۲،۰۰۰ ریال هر فایل به اضافه هر واریز ۱،۲۰۰ ریال
انتقال وجه ساتنا ۰/۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۸۰،۰۰۰ ریال
دریافت قبض‌ ها (غیرحضوری) ۱،۴۴۰ ریال
پرداخت قبض‌ها (حضوری) ۲۴۰۰۰ ریال
ارسال پیامک بانکیهر پیامک۳۰ تومان به اضافه هزینه هر پیامک تقریبا ۱۰تومان
ثبت یا انتقال یا استعالم چک در سامانه صیاد حضوریهر برگ۵۰،۰۰۰ ریال
ثبت یا انتقال یا استعالم چک در سامانه صیاد غیرحضوریهر صفحه۱۰،۰۰۰ ریال
دریافت وجه نقد پایانه شعب pinpadهر صفحه۱۴،۰۰۰ ریال
فعالسازی همراه بانک و اینترنت بانکهر درگاه ۱۰.۰۰۰ ریال
کارمزد دستگاه کارتخوان یا کارمزد خرید که از
پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود.
 برای تراکنش های تا سقف ۶ میلیون ریالمبلغ ۱/۲۰۰ ریال ثابت
کارمزد دستگاه کارتخوان یا کارمزد خرید که از
پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود.

 برای تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال

 

دو ده هزارم مبلغ تراکنش 
بهتر است بخوانید:  همه چیز در مورد: مالیات حقوق ۱۴۰۳

مالیات تراکنش ها و عملیات الکترونیک بانکی، نوعی مالیات مستقیم بوده که در صورت داشتن تراکنش بیش از سقف مجاز، یعنی سالانه به میزان ۵ میلیارد تومان و عدم اثبات اینکه تراکنش ها، مربوط به دارایی و درآمد نیست، باید پرداخت گردد. نحوه پرداخت آن نیز با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی و انتخاب گزینه پرداخت الکترونیک می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله زیر را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

۱- کارمزد خدمات بانکی چیست؟

کارمزد خدمات بانکی مبلغی است که بانک ها و سایر موسسات مالی در ازای خدماتی که ارائه می دهند تحت عنوان کارمزد بانکی دریافت می دارند برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

۲- جدول نرخ کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲ شامل چه مواردی است؟

جدول نرخ کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲ حداکثر مبلغ کارمزد خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و صدور دسته چک را ارائه می دهد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

۳- کارمزد خدمات بانکی الکترونیک شامل چه مواردی است؟

کارمزد خدمات بانکی الکترونیک شامل مواردی همچون هزینه کارت به کارت اعلام مانده کارت و اعلام ۱۰ گردش آخر می باشد برای دریافت جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

منبع: سایت مشاوره حقوقی دینا

اشتراک گذاری:

ارسال دیدگاه