برای ارسال ملک ، ابتدا باید در سایت عضو شوید!

شما میتوانید با تکمیل اطلاعات این فرم ، نسبت به ثبت فایل خود جهت فروش یا اجاره و معرفی آن به دفتر املاک اقدام کنید.

نکته:

  • میتوانید بخشهایی از فرم که اطلاعاتی از آن ندارید را خالی بگذارید.
  • لطفا در بخش توضیحات ، شماره تماس همراه (و در صورت امکان ثابت) خود را وارد نمایید.
  • جهت سهولت در روند کار ، میتوانید تصاویر مربوط به فایل خود را در بخش “گالری” ارسال نمایید.
  • پس از ثبت فایل ، کارشناسان و مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت.
شما امکان دسترسی به این صفحه را ندارید.
اشتراک گذاری: